Een heel lange reis

Trip Start Mar 06, 2014
1
4
Trip End May 01, 2014


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
train, airport
What I did
Vertraging ... vertraging en nog eens vertraging

Flag of Belgium  ,
Thursday, March 6, 2014

    Al vanaf het vertrek in het station van Antwerpen begon mijn reis met vertraging. Gelukkig had ik een trein vroeger voorzien dan nodig was maar de Thalys is duidelijk een ramp.

    In Schiphol had mijn vliegtuig ook nog even vertraging en ik hoopte maar stiekem dat dat niet te lang zou duren want ik had maar 4 uren in Shanghai (en moest daar ter plaatse ook nog eens naar een andere luchthaven) voor de volgende 12-uren vlucht richting Auckland .

    En dan eindelijk na een reis van 52 uren was ik op mijn bestemming. Het was 8 uur 's morgens en de zon was net opgekomen. Het zou hier nog een schitterende dag worden, maar om 16 uur ben ik toch maar gaan slapen en heb doorgeslapen tot 8 uur de volgende morgen.

    Nu kon eindelijk mijn genieten beginnen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: