Toeren in een elektrische auto

Trip Start Oct 06, 2013
1
4
5
Trip End Oct 11, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Chambre d'Hôtes
What I did
Toeren in een elektrische auto

Flag of France  , Champagne-Ardenne,
Wednesday, October 9, 2013

    Het weer viel een beetje tegen, maar het regende gelukkig niet. Eerst zijn we naar een punt gereden waar je in de verte de stad Troyes kan zien, dan reden we naar Mesnil-St-Loup, waar de geschiedenis rond de tempeliers nog hing om uiteindelijk naar Lac d'Orient te gaan.

    Eigenlijk maakte het niet uit naar waar we reden, als we maar reden, want in die halfopen auto's was het heerlijk toeren. Het viel ook op dat we veel beziens hadden.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: