Aan Lake Ontario spelen met de honden

Trip Start Mar 15, 2013
1
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Saturday, May 4, 2013

    Dit huis is al 15 jaar leegstaand, maar er stond een caravan bij en daar mochten we gebruik van maken. Het was schitterend weer en dus op naar het meer om een beetje te spelen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: