Bancroft

Trip Start Mar 15, 2013
1
20
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Wednesday, April 24, 2013

    Om hier te geraken heb ik wel eerst van die ellenlange wegen gedaan waar je echt geen verkeer op ziet. Mensziel alleen reed ik daar. Ik vroeg me echt af waarom je hier niet sneller dan 80 Km/H mag rijden hoor.

    In het stadje leven een paar cowboys denk ik, maar voor de rest is hier niet veel te zien. Daarbij viel het weer nog dik tegen. Ik heb daar wel in een heerlijk steak house gegeten. Alleen de paarden en de koetsen heb ik gemist.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: