Tweed - Croockston

Trip Start Mar 15, 2013
1
16
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive
What I did
Trans Canada Trail

Flag of Canada  , Ontario,
Saturday, April 20, 2013

    Het was schitterend weer. Vandaag ging ik een fietstochtje maken op de Trans Canada Trail  tussen Tweed en Croockston. Het was een ritje van 13,2 Km, dus best haalbaar. op de trial was er niet zo veel te zien en ik heb ook goed moeten zoeken waar deze begon. Het enige wat ik er ben tegengekomen waren een koppel quads.

    Bij mijn aankomst in Croockston zag ik een oude Ford.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: