Op zoek naar uilen

Trip Start Mar 15, 2013
1
15
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Sunday, April 14, 2013

    Het was koud en vochtig, maar het regende niet. Ik had informatie gekregen over iemand die een heel groot stuk grond heeft op een eiland in de buurt van Kingston en waar je mocht rondlopen. Amherst eiland. Daar kon je alleen maar geraken met de ferry, die 9 dollar kost. 

    Het eerste dat ik daar zag was een groep reeen. Angstig keken ze me aan, maar deze keer lukte het me om toch een paar foto's te nemen voor ze het hazepad kozen.

     De wegen waren smal en niet verhard en in het bos hebben we geen uil gezien, maar wel veel andere vogels. Ze zijn daar zo gewoon aan mensen, die hen geen kwaad willen doen, dat ze uit je hand komen eten. 

    Op de terugweg naar huis heb ik nog ander wildleven gespot en kunnen vastleggen op foto. Niet dat het altijd heldere foto's zijn, maar het geeft toch een idee.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: