Privebezoek aan het Parliament

Trip Start Mar 15, 2013
1
14
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Wednesday, April 10, 2013

    De persoon waarbij ik logeerde werkte in het Parlement en ik had al van iedereen gehoord dat dit een schitterend gebouw was en echt de moeite om eens van dichterbij te bekijken. Ik had echt het geluk dat ik door hem een privebezoek kon hebben. 

    Nadien wandelde ik over een brug van het Rideau Canal en had een ander zicht op Fairmont Chateau Laurier.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: