Watervallen en Rideau Hall

Trip Start Mar 15, 2013
1
13
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Tuesday, April 9, 2013

    Het was fris, maar droog. Vandaag ging ik meer naar het oosten van de stad . Midden in de stad zijn er watervallen en dan ben ik verder gewandelt naar het domein waar de Gouverneur van Canada woont. Om de dag af te ronden ben ik terug naar de omgeving van Major's Hill gegaan, maar dan precieser naar Napean Point met het beeld van Samuel de Champlain.

    De watervallen. "Rideau Falls" brengt het water van de Rideau River naar Ottawa River. Ze zijn niet zo hoog, maar midden in een stad is het toch wel spectaculair genoeg. Ik had het genoegen om even op werken te mogen komen zodat ik een ander zicht had op de watervallen dan enkel alleen maar van boven af.

    Nadien ging mijn wandeling verder naar Rideau Hall. De woning met het aanpalende park van de Gouverneur van Canada. Mooi.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: