Rideau Antiques

Trip Start Mar 15, 2013
1
11
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Monday, April 8, 2013

    Antiek ... nou ja ... ik dacht meer aan rommel. Een verzameling om U tegen te zeggen, maar antiek ... neen, echt niet hoor. Tussen een hoop oude deuren vond ik een auto. Later kreeg ik de uitleg dat iemand deuren was komen leveren, maar geen tijd had om ze uit te laden en heeft dan maar de auto mee achtergelaten.

    En binnen was het oppassen geblazen om niet te struikelen. Je kon hier wel echt alles vinden. Zelfs oude Hollandse schaatsen. Nou ja, de foto's spreken voor zich.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: