Op stap met de ATV

Trip Start Mar 15, 2013
1
9
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Saturday, March 30, 2013

    Ik had hier niet alleen een auto ter beschikking, maar ook een ATV (All Terrain Vehicle). Zo'n golfkar met testosteron, 4x4 aandrijving en een winch. En daar heb ik verschillende uitsappen mee gemaakt. 
    
    Aan de ene kant was je midden in het bos, dus ik dacht dat ik veel zou zien bewegen, maar dat ding maakt zo veel lawaai dat je totaal geen wildleven meer ziet. Alles wat maar poten heeft gaat zeer snel weglopen. Daarbij was ik nadien een tijdje doof
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: