Downtown Belleville

Trip Start Mar 15, 2013
1
8
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Friday, March 29, 2013

    Toen ik naar Belleville vertrok was ik mij er niet van bewust dat het een feestdag was. Dus alles was gesloten en verlaten. Niettegenstaande dat heb ik toch een mooie wandeling gemaakt. Eerst in Pinnacle street en nadien terug naar de auto via de "Waterfront Trail". Daar heb ik een opmerkelijke tekening gezien in het water ... een oog.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: