4 uren voor een kleine verkenning in Toronto

Trip Start Mar 15, 2013
1
4
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive
What I did
subway

Flag of Canada  , Ontario,
Saturday, March 23, 2013

    Ik kon deze dag profiteren van iemand die toch naar Toronto ging om mee te rijden. Ik had echter alleen maar 4 uren om de stad te verkennen. Meer dan genoeg voor de metro, want je hebt er maar twee lijnen. Een noord-zuid verbinding en een oost-west verbinding.

    Nadien ben ik met kenissen in de Chinese wijk gaan eten. En dan zat mijn dag er weeral op, maar geen gertreur, want ik ga toch terug komen voor een verdere uitdieping van de stad.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: