Een eerste indruk van Kingston

Trip Start Mar 15, 2013
1
6
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Tuesday, March 26, 2013

    Ik had niet veel tijd, maar wilde nog snel even een bezoekje brengen aan Kingston. Een ongelooflijk eluk stadje aan Lake Ontario. Alleen de hoofdstraat en nadien een wandeling langst het water.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: