Hier was ik voor house sitting

Trip Start Mar 15, 2013
1
3
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Sunday, March 17, 2013

    In Marlbank, een "spookdorp" van amper 500 inwoners ... daar ging mijn opdracht van house sitting door. 3 honden en 2 katten.

    Wanneer ik terug kwam van de uitstap naar het schiereiland, ben ik nog gaan wandelen met de honden. Maggie, de grootste en oudste hond, stond mij al op te wachten. En de twee andere, van 4 jaar oud, vinden het altijd leuk om achter een stok te lopen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: