Stoer met een geweer

Trip Start Mar 15, 2013
1
10
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Saturday, April 6, 2013

    Iedereen ging schieten. Ik ben dan maar meegegaan. Niet dat het mijn favoriete bezigheid is, maar tja ... het was goed weer en ideaal om buiten te zijn.

    Mijn derde schot was al raak, wat een beginnersgeluk zeg. Nadien heb ik ook nog geholpen om de kleischijven mee weg te werpen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: