Bird watching

Trip Start Mar 15, 2013
1
2
22
Trip End May 15, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Canada  , Ontario,
Sunday, March 17, 2013

    We gingen speciaal naar een park dat bekend stond voor vogelspotting. Helaas deze keer was het nog veel te vroeg op het seizoen. Het was ijzig koud en de vogels waren blijkbaar nog niet terug gekeerd van hun migratietocht.

    Niettegenstaande dat heb ik schitterende foto's kunnen maken op het schiereiland.

    Het gekke was dat we op onze terugtocht onderweg nog wilde kalkoenen hebben gezien. Deze dieren zijn een tijdje geleden uitgezet in de wilde natuur en hun populatie groeit nog steeds.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: