Een bergje beklimmen

Trip Start Nov 02, 2012
1
12
Trip End Nov 22, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Austria  , Salzburg,
Saturday, November 17, 2012

    Ik stond op en zag dat het bewolkt was, maar als ik uit de douche kwam, zag ik dat we juist op de wolkengrens zaten. Tja, tijd voor een bergje op te zoeken dat boven de wolken uitsteekt en waar ik een heerlijk wandeling in de zon kon maken. Dat werd dus Gaisberg, vlak tegen Salzburg, op 1.265m.

    Eerst een flinke wandeling, dan een picnic en een kleine siŽsta. Wat kan het leven toch mooi zijn he.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: