Op zoek naar zout

Trip Start Nov 02, 2012
1
10
12
Trip End Nov 22, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Austria  , Salzburg,
Friday, November 16, 2012

    Zoutwinning is belangrijk in deze omgeving. Het is ook niet voor niets dat de naam Salzburg daar uit afstamt. De oorspronkelijk mijnen liggen op het grondgebied Hallein beter op de berg Bad Dürrnberg. 

    Onderweg kwam ik nog een dam tegen, Te mooi om zomaar voorbij te rijden.

    De stad Hallein op zich is niets bijzonders buiten dat er Franz Xaver Grüber het lied Stille Nacht,  Heilige Nacht gecomponeerd heeft. Dus deze keer zag ik niet veel van Mozart, maar alles van Grüber. Al Snel ben ik naar de bergen getrokken en kwam daar in een Keltendorf dat ze daar gevonden hebben. Naar wat ik er kon uit opmaken waren dat de eerste zoutdelfers.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: