Winkels gesloten op een zaterdag

Trip Start Nov 02, 2012
1
5
12
Trip End Nov 22, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Austria  , Upper Austria,
Saturday, November 10, 2012

    Sankt Wolfgang im Salzkammergut is een prachtig stadje aan Wolfangsee. Het was zaterdag en had speciaal de hond niet meegenomen omdat ik hoopte op een paar winkeltjes te kunnen doen, maar dat viel tegen. Al de winkels waren gesloten. Blijkbaar is dat gemenegoed dat de uitbaters tussen het zomerseisoen en het winterseizoen gewoon alles samen sluiten. Het stadje was dus zeer doods met weinig volk. Maar ik heb er wel een schitterende wandeling kunnen maken.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: