Hier logeerde ik

Trip Start Nov 02, 2012
1
2
12
Trip End Nov 22, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of Austria  , Salzburg,
Monday, November 5, 2012

    In Hof Bei Salzburg logeerde ik. Ongeveer 15 Km ten oosten van Salzburg. In een groot huis waar ik verantwoordelijk was voor een hond en een kat. Met de kat had ik geen werk. Het was een buitenkat, dus eten en 's nachts een slaapplaats binnen geven. Als ze daar al zin in had. 

     Als dorp is hier niet veel te zien, maar de omgeving is prachtig. Het is hier gewoonweg schitterend om te wandelen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: