La Ville close de Saint-Malo

Trip Start Aug 17, 2012
1
36
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
B&B

Flag of France  , Brittany,
Thursday, October 18, 2012

     1 dag om een hele stad te doen zoals Saint-Malo is veel te weinig, dus dan deden we alleen maar la Ville close de Saint-Malo. Het oude en volledig ommuurde stadsgedeelte van deze stad. Het was bewolkt, maar het regende niet. En we hebben er heerlijk gegeten. Eerst hebben we de volledige tour des remparts gedaan en dan zijn we de kleine straatjes ingetrokken.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: