Als afsluiter van de dag

Trip Start Aug 17, 2012
1
35
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
B&B

Flag of France  , Brittany,
Wednesday, October 17, 2012

    Om deze dag af te sluiten zijn we in Dinard beland, maar veel hebben we niet meer gedaan, want we waren behoorlijk moe. Juist een stukje van de kust met het strand en de heel grote huizen van Dinard.  En het specifieke buitenzwembad dat elke keer bij hoog water overspoeld wordt.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: