Weeral gesloten

Trip Start Aug 17, 2012
1
34
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
B&B

Flag of France  , Brittany,
Wednesday, October 17, 2012

    We Hoopten dan het fort La Latte te kunnen bezichtigen, maar ook dit was gesloten. Daar hebben we dan maar een fikse wandeling gemaakt op de GR34. en zo zijn we door de kruidentuin van het fort terug aan onze auto gekomen.

    Onderweg kwamen we een boerderij tegen met allemaal geiten die voor de lokale kaas zorgden.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: