De Phare van Cap Fréhel

Trip Start Aug 17, 2012
1
33
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
B&B

Flag of France  , Brittany,
Wednesday, October 17, 2012

    Er was behoorlijk veel volk in Plévenon aan de Phare van Cap Fréhel. Ook daar waren de vergezichten schitterend. We konden zelfs onze volgende bestemming al zien ... Fort La Latte. Te voet zou dat een uur langs de GR34 geweest zijn. Nu amper een blik ver.

    Jammer dat er alles gesloten was, want dat zou een mooie locatie geweest zijn om even een hapje te eten.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: