Wandelen op een landstrook in de zee

Trip Start Aug 17, 2012
1
31
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Prive

Flag of France  , Brittany,
Tuesday, October 16, 2012

    In de namiddag zijn we naar een landtong in Pleubian gereden, Sillon de Talbert, waar we nog gelukkig op tijd waren om een wandeling te maken, want je kan daar alleen maar met eb wandelen. Het was bijna windstil en de zon scheen hevig. Ik was zelfs veel te warm gekleed, maar wie verwacht er nu geen zuchtje wind als je in het midden van de zee staat. Tja, de foto's zeggen genoeg dat het er ongelooflijk mooi was.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: