Een pick nick met miniwoef in Coray

Trip Start Aug 17, 2012
1
24
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of France  , Brittany,
Wednesday, October 3, 2012

    Alleen de kerk en een bos was interessant om een frisse neus te halen in Coray. Ellie, de tekkel, genoot vooral van de wandeling in de natuur, maar ze was toch heel braaf wanneer ik haar meenam in het centrum. Het weer viel best mee. Het was 19°C met af en toe een fikse regenbui, maar over het algemeen droog.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: