Een middeleeuwse stad om even weg te dromen

Trip Start Aug 17, 2012
1
23
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of France  , Brittany,
Monday, October 1, 2012

 

    In Locronan kwam ik gewoon terecht in het verleden. Een middeleeuws stadje waar mijn fantasie op hol sloeg. Een koets getrokken door vier witte paarden, ik in een lang en breed kleed met veel kant, en natuurlijk een prins om me te begeleiden. Dat was voor mij Locronan.

 

    Jammer dat het echt toeristisch is. Nu was het al 01 oktober, maar als je hier in het zomerseizoen komt ,betaal je voor alles. Ze vragen zelfs een toegangsticket. om het stadje te bekijken. En naar wat ik dan hoorde loop je over de koppen in plaats van dat je het echt op waarde kan schatten.

 

    Nu was het veel rustiger. Op enkele vrachtwagens na, die daar waren voor werken, was het er aangenaam vertoeven. En gelukkig dat het niet regende, al was er wel geen zon.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: