Nog eens 37 meter klimmen op een Phare

Trip Start Aug 17, 2012
1
20
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of France  , Brittany,
Sunday, September 30, 2012

    Samen naar Pointe De St-Mathieu met Phare en Abbaye. Daar had ik de mogelijkheid om nog eens naar boven te klimmen en te genieten van de vergezichten. Het was behoorlijk helder weer dus het was gewoonweg prachtig. Daar vernam ik dat we op 37m hoogte zaten van de grond, niet van de zee. In het museum hebben we nadien de geschiedenis van de abdij vernomen.

    Nadien hebben we nog even op het enige terras in St-Mathieu gezeten en wanneer ik naar het toilet ging zag ik mooie plaatjes op de wc-deuren. Heel toepasselijk voor de regio.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: