Porz Teg

Trip Start Aug 17, 2012
1
16
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of France  , Brittany,
Thursday, September 13, 2012

    Als je van natuur houdt, ga dan eens naar Porz Teg. Het is eigenlijk een volledig verlaten haven die in de oorlog door de Duitsers was bezet. Maar nu zag je er nog enkele restanten van en voor de rest stilte en rust in de pure natuur. Ik heb nog met een mijnheer gepraat die daar al jaar en dag woont en blijkbaar zijn er plannen om ook hier een plezierhaven aan te leggen. Het is maar te hopen dat ze dan ook aan openbaar vervoer denken, want dit is een plek die je zonder auto niet bereikt, tenzij je een zodanige wandelaar bent dat je de GR34 volgt.

    Maar eigenlijk zou het zonde zijn om deze rust te verstoren.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: