Doëlan

Trip Start Aug 17, 2012
1
15
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privť

Flag of France  , Brittany,
Wednesday, September 12, 2012

    DoŽlan is een pittoresque dorpje aan de kust dat blijkbaar door de fransen zeer gekend is van de opnames van een feulleton RÍves d'Ocťans. Er is zelfs op een huis een plaat met "La Mairie", maar dat is allemmal voor de opnames, want DoŽlan heeft geen Mairie. 

    Hoe dan ook het was er mooi. Enkele vissersboten verkochten hun net gevangen vis. Tja, verser kan het niet hoor.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: