La promenade du Péristyle

Trip Start Aug 17, 2012
1
10
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of France  , Brittany,
Sunday, September 9, 2012

    Een wandeling langs La promenade du Péristyle, het uiterste punt van Lorient, gaf een goed overzicht over het geheel. Jammer dat de Tour de la Découverte gesloten was, want ik denk dat je daar een geweldig uitzicht zou hebben, zeker met het heldere weer.

    Ik kon zelfs mijn tweede logeerplaats zien. De appartementsgebouwen zijn echter wel sociale woningen, maar hadden een geweldige locatie en geweldige vergezichten. Ik sliep daar op de 6de verdieping.

    Het viel mij ook op hoeveel kanoërs gewoon de haven in vaarde. Later kreeg ik te horen dat de kano een geweldige opmars gemaakt heeft in Bretagne als gewoon vervoermiddel. Het is goedkoop, je kan er overal mee aanleggen en je mag overal varen. Het is dus meer dan alleen maar pleziervaart geworden.

    Er waren ook heel veel werken, maar ik ben niet te weten gekomen wat ze daar van plan waren. Misschien nog meer sociale gebouwen. Uiteindelijk is Lorient de armste stad van Bretagne dus deze zijn wel echt nodig.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: