Mont Fruggy

Trip Start Aug 17, 2012
1
4
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of France  , Brittany,
Monday, August 20, 2012

    Het was snikheet en ik had geen zin om het stadscentrum te verkennen. Op de linkeroever van de Odet lag er een bos "Mont Fruggy". Ik dacht dat het daar wel wat frisser zou zijn om eens een wandeling te maken. En ja hoor, het was er zalig. En door het heldere weer waren de vergezichten schitterend. De foto"s vertellen meer dan dat ik hier kan neerpennen. Jammer genoeg kan ik niet alles benoemen wat ik daar zag.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: