Mimi, de kat

Trip Start Aug 17, 2012
1
3
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of France  , Brittany,
Sunday, August 19, 2012

    Mimi was een 100% indoorkat. Zij leefde al 6 jaar op een appartement van ongeveer 50m˛. Haar grootste bezigheid was slapen. Daar vulde ze ongeveer 22 uren per dag mee. Dan nog 1/4uur om te eten en de rest likte ze haar. Spelen deed ze niet zo graag, dan wou ze direct slapen. Ze vond het echter wel heel leuk om gekamd te worden.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: