Vissen en karnavaleske maskers

Trip Start Aug 17, 2012
1
37
Trip End Oct 19, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of France  , Brittany,
Friday, August 17, 2012

    De treinreis was een ramp. Ik had speciaal geopteerd voor de TGV van Lille naar Rennes in de hoop dat  de reis niet zo lang zou duren, maar die had dus meer dan 3 uren vertraging. Resultaat dat ik mijn verbinding in Rennes kwijt was. Gelukkig mochten we (we ... er waren nog vele gestrande personen op de trein) de late namiddag trein nemen. Dat was een TGV. Mijn TER ticket van Rennes naar Quimper kostte 34 euro en een TGV ticket kostte 51 euro. Wat bleek nu dat de TGV amper 9 minuten sneller rijdt dan de TER. Dus echt niet de moeite om ergens lokale verbindingen te doen met TGV en er 50% meer voor te betalen.

 

    Het was wel schitterend weer. Het was het begin van de "canicule", maar in Bretagne is het altijd wat frisser, dus hier was het echt schitterend. Ik had rustig de tijd om naar het appartement van Chloé te wandelen en ik profiteerde er direct van om al wat toeristische inspiratie op te doen. Het eerste wat mij opviel was dat Quimper heel veel groenaanplantingen heeft. Heel mooi. En dan zag ik de cathédrale. Maar daarvoor, op de ommuring, clowneske figuren. Het viel mij toen op dat er overal van deze dergelijke figuren geplaatst waren. Tja, het is ook en manier van versieren hé.

 

    Die dag ben ik ook direct langst het toeristen bureel gegaan; Dat lag toch op mijn weg. En dan kon ik rustig verder flaneren langs de Odet. De rivier die Quimper doorkruist. Daar zag ik heel veel vissen. Later vernam ik dat het ging om de "Mulet de fleuve". Midden in de rivier die op dat moment eb was stonden vissers. En ja hoor, ze vingen vissen, maar ze werden allemaal teruggezet.    Toen ik op het appartement aankwam kon ik direct kennis maken met Mimi, de kat waar ik gedurende drie weken voor zou zorgen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: