Mijn laatste dag op de camping

Trip Start Jul 31, 2012
1
7
Trip End Aug 12, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Camping d'n Mastendol

Flag of Netherlands  , North Brabant,
Saturday, August 11, 2012

    Morgenvroeg komt de eigenares terug uit verlof, dus dit is mijn laatste dag op de camping. Aan één kant vind ik het wel jammer, want eigenlijk heb ik hier een heel leuk verlof gehad, maar aan de andere kant ben ik wel blij dat ik naar huis kan in een iets rustigere omgeving. Mijn buren, waar ik ook op de thee was uitgenodigd, doen mee aan de karaokewedstrijd vanavond en zijn al 3 dagen volop aan het repeteren. 
    
    Dit lawaai komt er nog eens bij, bovenop de al eerder vernoemde lawaaimakers. Maar goed ... er is wel ambiance.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: