Pech met het weer

Trip Start Jul 31, 2012
1
5
7
Trip End Aug 12, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Camping d'n Mastendol

Flag of Netherlands  , North Brabant,
Tuesday, August 7, 2012

    De afgelopen dagen was het ongelooflijk slecht weer. Er was geen sprake van een uitstapje te maken of wat ook. Ik heb dan maar gezellig TV gekeken met de rest van het gezelschap. Ik, Berno, Daisy en de muizen.    

    Ik vind het nog steeds ongelooflijk dat die twee honden totaal niet reageren op die muizen. Het is echt van ik-zat-er-bij-en-ik-keek-er-naar.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: