Eerst even Rijen verkennen

Trip Start Jul 31, 2012
1
7
Trip End Aug 12, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Camping d'n Mastendol

Flag of Netherlands  , North Brabant,
Wednesday, August 1, 2012

    In tegenstelling met de vorige keer, was het nu schitterend weer. Om 07.30 uur ben ik opgestaan en ben eerst gaan wandelen met de honden. Berno een dalmatiėr reu en een teefje Daisy. Het bos is vlakbij en het was zalig om daar de wegen te verkennen. Je kon zien dat de honden ook aan het genieten waren van het goede weer. Terug in de caravan ... douchen en ontbijten.
    ik had een fiets ter beschikking en daar wilde ik toch ook van profiteren. Zeker met dit mooie weer. Ik wilde eerst even naar Rijen rijden ... gewoon om te verkennen. Ook om te weten waar ik verder inkopen kon doen natuurlijk. Wat ik zo leuk vind aan Nederland is dat ze toch wel heel fietsvriendelijk zijn. Zowel de wegen als de auto chauffeurs. Leuk ... heel leuk.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: