Veel te warm

Trip Start Jul 23, 2012
1
2
Trip End Jul 27, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of Belgium  , Flanders,
Wednesday, July 25, 2012

    Door het extreem warme weer heb ik de twee volgende dagen enkel 's morgens en 's avonds gewandeld. De rest van de dag lagen we meestal languit ergens te puffen van de hitte.
    Een ideaal moment om eens wat close ups te nemen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: