Toch nog even naar het centrum

Trip Start May 16, 2012
1
7
Trip End May 21, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of Netherlands  , Zeeland,
Monday, May 21, 2012

    Ik zou pas om 13 uur afgelost worden, dus ik had gans de ochtend nog voor me na mijn wandeling met Gino natuurlijk. Ik ging nog even de gezelligheid van de kermis opzoeken in het centrum van Hulst. Maar uiteindelijk heb ik nog een hoekje gedaan dat ik nog niet kende. De kant waar enorme werken waren. De bierkaai.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: