Fietsen naar de Westerschelde

Trip Start May 16, 2012
1
6
7
Trip End May 21, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of Netherlands  , Zeeland,
Sunday, May 20, 2012

        Ik kon maar niet genoeg krijgen van het fietsen met die elektrische fiets dat ik zondag toch nog maar besloot om een toertje te doen. Het was weerom heel goed weer en ik besloot om eens naar het noorden te fietsen richting Westerschelde. Ik zou wel zien waar ik zou uitkomen.
    Uiteindelijk werd het Walsoorden. Daar heb ik (althans voor mij toch) een nieuw begrip geleerd. Het klapkot. Ik zag een gebouw aan de dijk staan en vroeg me af waarvoor het zou dienen. Ik kwam een paar mensen tegen en die vertelde me dat het een "klapkot" is. Tja, nu kende ik de naam al, maar ik begreep er niets van. De mensen gingen verder met hun uitleg: Een klapkot is iets waar mensen kunnen komen klappen. En klappen betekent praten.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: