De Hulsterlooroute

Trip Start May 16, 2012
1
4
7
Trip End May 21, 2012


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Privé

Flag of Netherlands  , Zeeland,
Friday, May 18, 2012

        Het was goed weer en ik wilde terug even naar het centrum van Hulst. Alleen ging ik deze keer met de fiets. Hier had ik een elektrische fiets in bruikleen. Voor mij een heel nieuwe ervaring, maar hé, ik ben wel in Nederland waar je niets anders hebt dan schitterende fietspaden. Dus dan moet ik daar toch gebruik van maken hé.
    In het centrum, was er een kermis. Het was er een drukke bedoening met heel veel sfeer en natuurlijk mensen in traditionele klederdracht.
    En dan viel mijn oog op een bord. Hierop stond vermeld dat er een fietsroute was van 37 Km. De Hulsterlooroute. Ik had nog tijd genoeg om hier aan te beginnen en met deze elektrische fiets zou dat heel vlot kunnen verlopen. En ja hoor na 1,5 uur was ik al terug thuis. Ik had een gemiddelde snelheid van maar liefst 26 Km/U. Het was een heel leuke, aangename en boeiende route. Alleen het laatste stuk dat door België liep heb ik afgesneden.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: