Een les Kaligrafie

Trip Start Apr 30, 2010
1
4
10
Trip End Jun 01, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
The Purple Palace

Flag of China  , Hubei,
Wednesday, May 5, 2010

    Een mooie herinnering, was het feit dat we een les in kaligrafie kregen. Het is duidelijk dat Chinezen echt fier zijn op deze cultuur. Overal in openbare plekken, tempels en zelfs in  huizen zie je wel een bepaalde tekst hangen die voor hen veel waarde heeft.Ik ben nog in een tempel geweest waar een monnik tekens op heel bijzonder papier aan het zetten was, maar ik mocht hem niet fotograferen.

    De les zelf ... Borstel op een zeer bepaalde manier vasthouden, en niet zomaar iets op papier zetten hoor. Neen, eerst in diepe meditatie gaan vooraleer je ook maar één lijntje mag trekken. Daarbij niet zomaar een lijntje hoor. Op het juiste moment drukken, op het juiste moment roteren met je borstel, op het juiste moment een versnelling in de streep trekken, enz. Allemaal zeer artistiek. Ik dacht dat het iets makkelijker zou zijn, maar niets was minder waar.
 
    Ik heb al geprobeerd om het eens in mijn eentje te doen, maar het is inderdaad toch belangrijk dat je in een diepe meditatie komt om het zelfde resultaat te krijgen. Ik ga het in ieder geval nog verder proberen.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: