Een bezoek bij een monnik in een grot

Trip Start Apr 30, 2010
1
8
10
Trip End Jun 01, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of China  , Hubei,
Saturday, May 22, 2010

The Prince Hole

    Onze leraar stelde voor om een uitstapje te maken naar een monnik die in een grot woont. De monnik is 83 jaar en leeft daar in zijn eentje. Hij is echter weinig alleen, want het is een zeer toeristische trekpleister. We zouden muziek meenemen om het samen te beluisteren en samen te mediteren. Het was een bijzondere ervaring.            

    In de grot zou tai chi ontstaan zijn. Qigong is ouder en is een stilstaande of stilzittende meditatie. Op een zekere dag begon er een monnik op het ritme van de natuur te bewegen, in een staat van diepe meditatie, en zo is tai chi ontstaan. Althans toch volgens de uitleg die we daar te horen kregen. De naam "The Prince Hole" zou komen van het feit dat er ooit een prins zou verbleven hebben om tai chi te leren. De naam van de prins is mij echter ontglipt, zo ook de periode (dynastie).

    De monnik krijgt bijna alles van voorbijgangers, maar één ding was toch heel speciaal … hij had zijn eigen zwerm bijen en dito honing. En daar was hij heel fier op. Wanneer we afscheid namen kregen we nog allemaal een ketting met een bagua op.
    
    Een tiental meters lager ligt een oude 8-vormige steen die ook bagua wordt genoemd. Dit is een fervente plek voor elke voorbijganger om te mediteren. Wij hebben dat dus ook gedaan.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: