The big travel

Trip Start Apr 30, 2010
1
10
Trip End Jun 01, 2010


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Passing

Flag of China  ,
Friday, April 30, 2010

    Na een week geen vluchten over Europa, door de vulkaanuitbarsting op IJsland is er gelukkig een opschorting van het vliegverbod op het moment dat wij vertrekken naar China. Onze reis kan starten. Eerst naar Frankfurt, dan naar Beijing om uiteindelijk in Xiangfan (襄樊) te landen. De bedoeling van onze reis is een cursus te volgen van qigong. China is de bakermat van Tai Chi, qigong, Kungfu, enz. En van de provincies waar deze bewegingsleren vooral worden beoefend is de Hubei Provincie in Centraal China. Daar gaan wij ook naar toe.

    In Beijing Airport had ik even de tijd om ook eens een kijkje te nemen buiten de vlieghaven. Het eerste wat me opviel was het getoeter van de auto's. Als voetganger heb je hier geen enkele voorrang en de auto's die het meest claxonneren, hebben blijkbaar meer rechten. Het is wel bekend dat je met een Belgisch rijbewijs in China mag rijden, maar eerlijk ... daar zou ik mij toch niet aan durven te wagen.Hun basisreglementen zijn best te vergelijken met die van ons, maar hun invulvermogen is net iets anders.

    Wat me ook opviel, was het feit dat hier alles echt proper werd gehouden. Heel veel mensen met borstel en vuilblik om alle vuiligheid, dat ergens lag rond te slingeren, zo snel mogelijk op te ruimen.Er was ook een campagne tegen het rochelen en spuwen, maar daar trokken vele Chinezen zich nog niet van aan.Dat was mijn eerste ervaring met de typische Chinese cultuur.

    Na een tijdje konden we eindelijk onze trektocht verder zetten naar Xiangfan (襄樊). Xiangfan is een stad en stadsprefectuur in de Chinese provincie Hubei en ligt ten noordwesten van Wuhan aan de weg naar Xian. Het is met 466.000 inwoners (schatting 2006) de vijfde stad van Hubei. en ligt aan de rivier de Han Shui. De prefectuur heeft 5,78 miljoen inwoners. Dit is een stad die gekend is voor haar auto-industrie.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: