Hjemme

Trip Start Dec 15, 2012
1
12
Trip End Jan 07, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Norway  , Oslo,
Tuesday, January 8, 2013

Søndag kl 13:40 landet vi etter en fin flytur med Quatar Airways.
Vi byttet mellom å se på film på egen skjerm med et stooort utvalg av filmer, spise mat og sove.

I store deler av turen vår så var vi uten internett, så det har hvert ...utstabil oppdatering av denne bloggen. Men i løpet av morgendagen så vil vi legge ut fler  bilder og kort tekst.

Takk for at du har vist interesse og tatt deg tid til å ..være med på turen.

Mange hilsner fra Elin, Maren, Martine og Per Anders


PS: Myanmar anbefales...
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: