Ny administrativ hovedstad

Trip Start Dec 15, 2012
1
5
12
Trip End Jan 07, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Kun på gjennomreise i 4 timer

Flag of Myanmar  , Mandalay,
Friday, December 21, 2012

På vei til Bagan fra Youngoo, kjørte vi innom den nye hovedstaden i Myanmar.
Det er vist en tradisjon for gamle Myanmar krigsherrer å bytte hovedstad av strategiske grunner.
Så med en ukjent antall kroner/USD/Kyat, har de midt i bushen bygd en hovedstad...i god kommunistisk/junta/diktator stil. Selv Adolf H. ville nok ha blitt litt missunnelig. Kim Joung-un har nok bidratt med en arkitekt eller to...I mottsettning til Yangon, så var dette området på fler kv mil, delt inn i soner for bebyggelse, bygnings vare butikker osv. 8 felts motor vei, med en kvalitet som vi i Norge kun kan drømme om i vårt sosialdemokrati. Stoppet på kjøpesenteret....hvor vi og 7 andre var kunder.....Dette var flott men meget rart å se...så vips...var vegen slutt og vi var omkranset av bush, små bebyggelse av bambushytter, jord vei full av groper og søppel....Etter 2 minutter virket det som vi alle hadde hatt en surrealistisk drøm..h,.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: