Rainbow Beach

Trip Start Sep 17, 2012
1
13
37
Trip End Mar 05, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed

Flag of Australia  , Queensland,
Monday, October 15, 2012

15 oktober 2012
Vroeg in de namiddag kwamen we aan in onze hostel 'Dingo's' in 'Rainbow Beach'. Om 15u30 moesten we zeker in de hostel aanwezig zijn voor een meeting ivm onze tour op het zand eiland 'Fraser Island'. Op de meeting werden we onderverdeeld in verschillende groepen. Met die groep moesten we de komende dagen een hechte "familie" vormen. We zaten samen met een Zwitsers koppel, twee Duitse meiden en twee Zweedse knapen. Op de meeting werd vooral duidelijk gemaakt via een filmfragment, hoe er met een 4X4 auto in het zand gereden moet worden (of beter gezegd wat je beter niet doet) en natuurlijk nog enkele praktische zaken. Moet wel zeggen toen de meeting erop zat, zag ik het rijden met die 4X4 plots minder zitten. Maar we lieten niets blijken en hielden ons sterk tegenover de andere groepsleden. Na de bijeenkomst dronken we samen gezellig nog iets in de bar. Kenny en ik kropen in ons bed vol spanning net alsof we op schoolreis zouden vertrekken.
Report as Spam

My Review Of The Place I StayedLoading Reviews
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: