Springbrook National Park

Trip Start Sep 17, 2012
1
9
37
Trip End Mar 05, 2013


Loading Map
Map your own trip!
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Australia  , Queensland,
Tuesday, October 2, 2012

2 oktober 2012
In de voormiddag hebben we met z'n vieren nogmaals de beklimming gedaan naar de vuurtoren van 'Byron Bay', dit keer onder een stralende zon. Nu Koen en Lotte ook de dolfijnen en walvissen in levende lijve gezien hadden, konden we vertrekken naar 'Springbrook National Park'. Dit is een Nationaal park met tropisch regenwoud, watervallen en de bijhorende walking tracks. We begonnen met de vier kilometer lange wandeling door en rond verschillende watervallen en regenwoud. Tijdens de wandeling werden we getrakteerd op indrukwekkende uitzichten. Hierna trokken we naar de 'Natural Bridge', een natuurlijke stenen brug met een waterval. Hier volgde nog een kortere tocht. Na de vermoeiende namiddag vonden we een goede slaapplek in de vallei waar we badmintonden tot de zon onder ging..

3 oktober 2012
Na drie leuke dagen scheidden onze wegen met Koen en Lotte, we trokken terug alleen verder. In de voormiddag bezochten we 'Mount Tamborine' en enkele watervallen vooraleer we ons verplaatsten naar de 'Gold Coast'.
Slideshow Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: