Lähtötunnelmissa

Trip Start Feb 02, 2006
1
2
15
Trip End Feb 28, 2006


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow

Flag of Finland  ,
Thursday, February 2, 2006

Tällä kertaa lähtöpäätöksemme kesti ja lähdemme tänään yölautalla Ruotsiin. Ennen matkaa oli aika paljon asioita hoidettavana, mutta nyt näyttää siltä, että saimme kaikki asiat ojennukseen. Eniten stressiä ja kiirettä aiheutti autonavigaattori. Aioimme ensin ottaa matkalle vain kunnon karttakirjan ja suunistaa sen kanssa. Sitten Mika kuitenkin sai päähänsä, että autonavigaattori olisi hyvä hankkia. Hakiessaan renkaita Hauholta Mika eksyi kahteen kertaan reitiltä, mikä saattoi edesauttaa ajatusta navigaattorista. Minä olen ehdottomasti laitteen kannalla, sillä olen todella huono suunnistamaan ja meille tulee aina tappelu, kun minä eksytän meidät reitiltä.

Navigaattorin hankkiminen osoittautui kuitenkin oletettua hankalammaksi. Ensin Mikalta meni monta tuntia aikaa selvittää, minkälaisia navigaattoreita on yleensä olemassa ja mikö olisi se meille hyvä yksilö. Pitkälle yöhön surffailtuaan Mika viimein päätyi Tomtom Go 700 -malliin. Seuraava ongelma oli laitteen hankkiminen. Nettikaupasta laitetta saa muutaman päivän tai muutaman viikon toimitusajalla, mutta meidän piti saada laite jo samana päivänä. Minä soittelin eri jälleenmyyjille ja huomasin, että kaupasta haettuna laite maksaa jopa 200 euroa enemmän kuin netistä ilattuna. Loppujen lopuksi saimme Tomtomin Raison Myllystä, ja hyvään hintaan.

Huolsimme vielä uskollisen automme ja sitten olimmekin valmiita lähtöön.
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • You must enter a comment
  • You must enter your name
  • You must enter a valid name (" & < > \ / are not accepted).
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: