Rannaga ühel pool

Trip Start Jan 18, 2008
1
24
38
Trip End Feb 19, 2008


Loading Map
Map Options
Show trip route
Hide lines
shadow
Where I stayed
Sun Rise Resort

Flag of Vietnam  ,
Saturday, February 9, 2008

Taas üks logelemise päev. Merest viskavad lained mind järjekindlalt välja, ujun seega basseinis.
Saan Chomskyga ühele poole ja alustan David Chandleri Kambozda ajalugu. Andrus tagastab motika tänaval tegelasele, kelle nime ta ei tea ega nägu ei mäleta. 48 tundi ja 15 dollarit.
Õhtul shoppamine. Öelge veel, et mehed ei shoppa, lase nad ainult poodi...
Päeva kõige suuremat elevust tekitav hetk on vaidlus teemal, kas on neljapäev, reede või laupäev. Otsustame reede kasuks ja võtame malaariatabletti.
Kui päevad muutuvad ühtlaseks magamise-ujumise-söömise-lugemise roduks, on viimane aeg ennast üles raputada ja asuda taas tegudele. Homme 7.30 väljub buss Dalati, mägede ja jahedama kliima suunas. Konditsioneeri pärast hotellitoas ei ole sedapuhku vaja muretseda.

Selline oli siis Lõuna-Hiina mere soe paitus (ja, lätaki, lainega vastu pead...).
Report as Spam
  • Your comment has been posted. Click here or reload this page to see it below.

  • Please enter a comment.
  • Please provide your name.
  • Please avoid using symbols in your name.
  • This name is a bit long. Please shorten it, or avoid special characters.
  • Please enter your email address to receive notification
  • Please enter a valid email address

Use this image in your site

Copy and paste this html: